Facebook FanBox

SP Facebook

CURSURI DE REVALORIZARE

 

 Dosarul de inscriere a candidatului va cuprinde:

- Fisa de inscriere (tipizat conform anexei din metodologie)

- Copie certificat de nastere

- Copie CI sau BI

- Copie certificat de casatorie

- Copie legalizata a actului de studii

        - Adeverinta OAMGMAMR – NUMAI pentru absolventii Liceului sanitar + 1 an curs de echivalare

- Dosar plic sau cu sina

- 4 fotografii tip C.I.

PROGRAM INSCRIERI

Inscrierile se fac la SECRETARIATUL Scolii Postliceale Sanitare

“Fundeni” de Luni pana Vineri intre orele 8.00-16.00.