Facebook FanBox

SP Facebook

Proiect “Investeste in oameni!”

 

     Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Investeste in oameni!”
     Proiectul se deruleaza in perioada 01.09.2010 – 31.08.2013 si este implementat de Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, in parteneriat cu cele mai reprezentative scoli sanitare din 5 regiuni de dezvoltare ale tarii, respectiv:    

     - Grupul Scolar “George Emil Palade” Constanta
     - Colegiul de Stiinte “Grigore Antipa” Brasov
     - Scoala Postliceala Sanitara de Stat “Grigore Ghica Voda” Iasi
     - Grupul Scolar “Charles Laugier” Craiova
     - Scoala Postliceala Sanitara Arad
     Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea nivelului de calificare in domeniul nursingului a persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala cu profil sanitar la viata activa, prin programe de orientare si consiliere si imbunatatirea stagiilor de practica, în corelare cu cerintele pietei muncii in sectorul sanatatii, asiguranduse o insertie mai buna a absolventilor pe piata muncii.
     Obiectivele specifice-operationale ale proiectului sunt:
     - imbunatatirea modului de desfasurare a stagiilor de practica in scolile cu profil sanitar si implementarea unor solutii inovatoare in acest sens;
     - imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala a elevilor din scolile cu profil sanitar pentru a da coerenta parcursurilor si optiunilor in domeniul nursingului;
     - consolidarea cunostintelor teoretice si formarea abilitatilor elevilor din scolile cu profil sanitar;
     - promovarea si dezvoltarea parteneriatului dintre cele mai importante scoli cu profil sanitar, autorizate si acreditate, din 6 regiuni de dezvoltare ale tarii, in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa;
     - constientizarea elevilor de importanta unui stagiu riguros si cresterea competitivitatii in randul acestora prin tehnici de motivare in cadrul stagiilor de practica;
     - crearea de instrumente de lucru standardizate care sa faciliteze desfasurarea stagiilor de practica in domeniul nursingului, punand bazele continuitatii proiectului, tinand cont de experienta in elaborarea de curriculum MECT a membrilor din echipa de implementare a proiectului.
     Implementarea proiectului are in vedere furnizarea de solutii pentru imbunatatirea insertiei absolventilor de scoli cu profil sanitar autorizate si acreditate pe piata muncii, prin imbunatatirea stagiilor de practica si prin furnizarea de programe de orientare si consiliere.
     La acest proiect vor participa elevii scolilor din toti cei trei ani de studiu, care au prevazuta in curriculum-ul obligatoriu efectuarea de stagii de practica, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata.
     Implementarea proiectului finantat prin POS DRU va contribui la promovarea egalitatii si tratamentului egal dintre femei si barbati, deoarece meseriile din sectorul sanitar sunt preferate intr-o proportie mult mai mare de femei decat de barbati, datorita aptitudinilor si responsabilitatilor necesare. Proiectul asigura, astfel, cresterea participarii durabile si progresul femeilor in activitatea profesionala.
     Scoala devine, astfel, un element important de promovare a egalitatii de sanse, nediscriminare si incluziune sociala.